Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

YÊU CẦU VỀ NHÃN MÁC THỰC PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN (PHẦN 1)

12/8/2020

 

Yêu cầu chung

 

Tất cả thực phẩm đóng gói phải có: 1) một nhãn chung và 2) một nhãn về dinh dưỡng – cả hai đều phải viết bằng tiếng Trung. Lưu ý là Đài Loan dùng tiếng Trung phồn thể, không phải tiếng Trung giản thể như ở Trung Quốc đại lục. Một ngoại lệ đối với phụ gia thực phẩm là chỉ yêu cầu nhãn mác chung.

 

Những trường hợp sau đây có thể được nộp hồ sơ xin miễn yêu cầu về nhãn mác bằng tiếng Trung (tức là cả nhãn mác chung bằng tiếng Trung và nhãn mác về dinh dưỡng bằng tiếng Trung) nếu sản phẩm nhập khẩu vượt quá 3 kg. Nếu sản phẩm nhập khẩu dưới 3 kg thì các công ty liên quan phải yêu cầu miễn trừ trước với TFDA.

 

- Các máy móc thiết bị nhập khẩu thực phẩm để chế biến sâu hơn nữa;

- Các nhà hàng, cửa hàng ăn nhanh và các tiệm bánh nhập khẩu thực phẩm để nấu nướng trong bếp của mình;

- Các thực phẩm nhập khẩu để chế biến sâu hơn nữa, tái đóng gói hoặc thay đổi cách đóng gói, tức là sản phẩm không bán trực tiếp đến người tiêu dùng.

 

Cơ quan hải quan Đài Loan cho phép dán nhãn mác bằng tiếng Trung vào thực phẩm nhập khẩu tại các trung tâm logistics được Chính phủ cho phép hoặc tại các kho ngoại quan độc lập được Chính phủ cho phép trước khi thông quan.

 

Ngoài ra, TFDA yêu cầu các thông tin cơ bản bao gồm tên sản phẩm, thành phần, ngày hết hạn và nước xuất xứ bằng tiếng Anh ở bên ngoài vỏ hộp/gói.

 

Nhiều sản phẩm khác bao gồm sữa, thịt bò, trái cây, rau, mỳ ăn liền… yêu cầu xác nhận nhãn mác bổ sung.

 

Nhãn mác chung

 

Tất cả thực phẩm chế biến hoặc phụ gia thực phẩm dành cho bán lẻ phải có nhãn mác bằng tiếng Trung với những thông tin sau đây:

 

- Tên sản phẩm

- Tên, trọng lượng, khối lượng hoặc số lượng thành phần (nếu có hỗn hợp từ 2 thành phần trở lên thì phải liệt kê riêng rẽ; đối với sản phẩm cụ thể do co quan quản lý trung ương Đài Loan quy định, nhãn mác phải nêu rõ tỷ lệ của thành phần chính)

- Phụ gia thực phẩm : lưu ý rằng quy định về phụ gia thực phẩm đã thay đổi đáng kể từ tháng 6 năm 2013. Đối với thực phẩm chế biến sau ngày 21/6/2013, quy định mới của FSSA yêu cầu nhãn mác bên ngoài liệt kê tên của tất cả phụ gia, số điện thoại và địa chỉ của nhà sản xuất.

- Tên, số điện thoại, và địa chỉ chi tiết của công ty nhập khẩu

- Nước xuất xứ

- Nước xuất xứ của thịt bò/sản phẩm thịt bò

- Ngày hết hạn (năm/tháng/ngày) phải được in trên nhãn mác theo thứ tự này.

- Để phân biệt ngày và tháng, ký tự tiếng Trung đối với “ngày” và “tháng” phải đưa vào nhãn mác.

- Nếu hạn sử dụng sản phẩm là 3 tháng hoặc dài hơn, và sản phẩm dự kiến sẽ hết vào ngày cuối của tháng đó thì ngày hết hạn chỉ cần ghi năm và tháng là đủ.

 

Tin cùng chuyên mục: