Truy cập nội dung luôn

Đơn vị trực thuộc

1/18/2018

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84) (24) 39347628
Fax: (84) (24) 39348142 / 39344260
Email: vietrade@vietrade.gov.vn

LÃNH ĐẠO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

 

I. BỘ MÁY GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG

1. VĂN PHÒNG
Điện thoại: (84) (24) 39347628
Email: vanphong@vietrade.gov.vn

Chánh Văn phòng: Đỗ Tuấn Phong
Điện thoại (máy lẻ): 88
Email: phongtd@vietrade.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nhữ Đình Yên 
Điện thoại (máy lẻ): 20
Email: yennd@vietrade.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Chí Trung
Điện thoại (máy lẻ): 21
Email: trungnc@vietrade.gov.vn

2. PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH
Điện thoại: (84) (24) 39347628/ 39347627
Email: khtc@vietrade.gov.vn

Hàm Phó cục trưởng - Trưởng phòng: Doãn Thị Thu Thủy
Điện thoại (máy lẻ): 30
Email: thuydtt@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Phạm Tố Ninh
Điện thoại (máy lẻ): 31
Email: ninhpt@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Ánh Hồng
Điện thoại (máy lẻ): 34
Email: hongdta@vietrade.gov.vn

3. PHÒNG CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điện thoại: (84) (24) 39347628/39345413
Email: ptxk@vietrade.gov.vn

Trưởng phòng: Trương Thị Lan
Điện thoại (máy lẻ): 41
Email: lantt@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Trịnh Huyền Mai

Điện thoại (máy lẻ): 40
Email: maith@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Quý Nhân

Điện thoại (máy lẻ): 46
Email: nhannq@vietrade.gov.vn

4. PHÒNG QUẢN LÝ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điện thoại: (84) (24) 39347628/38264688
Email: xttm@vietrade.gov.vn

Trưởng phòng: Mai Văn Sơn
Điện thoại (máy lẻ): 50
Email: sonmv@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Lê Anh Quân
Điện thoại (máy lẻ): 52
Email: quanla@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Mai Hương
Điện thoại (máy lẻ): 56
Email: huongvtm@vietrade.gov.vn

5. PHÒNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điện thoại: (84) (24) 39347628
Email: nctt@vietrade.gov.vn/ ttth@vietrade.gov.vn.

Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Hồng Vân
Điện thoại (máy lẻ): 70
Email: vannth@vietrade.gov.vn

Lãnh đạo phòng phụ trách Chương trình Thương hiệu quốc gia: Trần Ngọc Diệp
Điện thoại (máy lẻ): 80
Email: dieptn@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Huyền
Điện thoại (máy lẻ): 72
Email: huyennt@vietrade.gov.vn

6. PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ
Điện thoại: (84) (24) 39347628/39348143
Email: htqt@vietrade.gov.vn

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại (máy lẻ): 60
Email: hungnm@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Tống Bá Luân
Điện thoại (mày lẻ): 61
Email: luantb@vietrade.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Minh Thúy
Điện thoại (máy lẻ): 89
Email: thuyntm@vietrade.gov.vn

8. TỔ CÔNG TÁC KHU VỰC PHÍA NAM CỦA CỤC XTTM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tầng 9, 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) (8) 38297282/39141837/38211020
Fax: (84) (8) 39140549
Email: hcmvietrade@vietrade.gov.vn

Phó Cục trưởng kiêm Tổ trưởng: Bùi Thị Thanh An
Điện thoại (máy lẻ): 117 
Email: anbtt@vietrade.gov.vn

Phó Tổ trưởng: Bùi Hoàng Yến
Điện thoại (máy lẻ): 108
Email: yenbh@vietrade.gov.vn

 9. TỔ CÔNG TÁC KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN CỦA CỤC XTTM TẠI TP. ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Phòng 304, Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Phát triển thương mại điện tử Bộ Công Thương, 
Đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (84) (511) 3625755
Fax: (84) (511) 3623515
Email: vietrade_danang@vietrade.gov.vn

Tổ trưởng: Bùi Xuân Lịch
Email: lichbx@vietrade.gov.vn

 II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI:

1. TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU (PROMOCEN)
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.39364792 Fax: 024.39364793
Email: promocen@vietrade.gov.vn
Website: www.vietradeportal.vn

Giám đốc: Bùi Quang Hưng
Điện thoại (máy lẻ): 123
Email: hungbq@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Hồ Ngọc Quân
Điện thoại (máy lẻ): 113
Email: quanhn@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Thủy
Điện thoại (máy lẻ): 114
Email: thuynt@vietrade.gov.vn

2. TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG (INVESTPROCEN)
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 38262266
Fax: (84) 24 38262255
Email: investprocen@vietrade.gov.vn
Website: www.investvietnam.gov.vn

Giám đốc: Trần Kim Oanh
Điện thoại (máy lẻ): 108
Email: oanhtk@vietrade.gov.vn

3. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - TRUYỀN HÌNH CÔNG THƯƠNG
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Cục Xúc tiến thương mại, 20 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84) (24) 38245959/22174554
Fax: (84) (24) 39361311
Email: thCT@vietrade.gov.vn;

Website: truyenhinhcongthuong.vn

Giám đốc: Trần Thành Long

Điện thoại:(84) (24) 38245959

Email: longtt@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại:(84) (24)22174554

Email: hantt@vietrade.gov.vn

Phó Giám đốc: Đặng Minh Dũng

 Điện thoại:(84) (24) 22174554

Email: dungdm@vietrade.gov.vn

4. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CNTT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (INTEC)
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84) 24 3212.1312 / 3212.1310 / 6686.6815
Email: intec@vietrade.gov.vn
Website: intec.gov.vn

Giám đốc: Phạm Việt Đức
Email: ducpv@vietrade.gov.vn

Phó giám đốc: Hoàng Vinh Quang
Email: quanghv@vietrade.gov.vn

 5. TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI HOA KỲ (VIETRADE NEW YORK)
Địa chỉ: 545 Fifth Avenue, Suite 1109
New York, NY 10017, USA
Điện thoại: (+1) 212-868-2686/2688
Fax: 212-868-2687
Email: vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

Giám đốc: An Thế Dũng
Email: anthedung1961@yahoo.com

Chuyên viên: Vũ Thúy Quỳnh
Email: vuthuyquynh1986@yahoo.com

6. VĂN PHÒNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ TRÙNG KHÁNH, TRUNG QUỐC
Địa chỉ: No 10, 12th Floor, Fuli Haiyang Guoji Building, Beichengtian Road, Jiangbei District, Chongqing City, CHINA.
Điện thoại: (86).23.67906219;
Fax: (86). 23.67908285;
Email: trungkhanh@vietrade.gov.vn

Trưởng Văn phòng: Đào Việt Hoa
Email: hoadv@vietrade.gov.vn