Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Bộ Công Thương tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

5/21/2020

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và Điều 13 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương (Cơ quan điều tra) sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, cụ thể như sau:

Thời gian: 9h00-12h00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 (theo giờ Hà Nội)

Địa điểm: Trụ sở Bộ Công Thương, 23-25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng nói và chữ viết dùng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các Bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Viết. Các Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn gửi đăng ký tham gia và nội dung tham vấn

Thời hạn gửi đăng ký: Trước 17h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020 (theo giờ Hà Nội). Phòng họp tổ chức buổi tham vấn sẽ được thông báo tới các Bên liên quan theo thông tin liên lạc đã đăng ký.
Thời hạn gửi nội dung tham vấn: Trước 17h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020 (nếu có).

Phương thức tổ chức tham vấn

Phiên tham vấn công khai sẽ được tổ chức theo cả 02 (hai) hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Cơ quan điều tra sẽ gửi đường dẫn tham gia buổi tham vấn cho các Bên liên quan đăng ký tham gia bằng phương thức trực tuyến tại Đơn đăng ký tham vấn.

Cơ quan điều tra đề nghị các Bên liên quan đăng ký tham gia buổi tham vấn gửi đăng ký theo mẫu (đính kèm) bằng văn bản và thư điện tử, trong thời hạn quy định tại Thông báo này, theo địa chỉ dưới đây:

Cục Phòng vệ thương mại
Địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 7303.7898
Email: nghiavt@moit.gov.vn ; maitrh@moit.gov.vn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Tin cùng chuyên mục: