Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Từ 20/5: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Cu Ba có hiệu lực

4/7/2020

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba giai đoạn 2020-2023.

Để được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau: thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; được nhập khẩu từ Cuba vào Việt Nam; được vận chuyển trực tiếp từ Cuba vào Việt Nam theo quy định của Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba.

Đồng thời, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định còn phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu VN-CU.

Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định nếu hàng hóa đó Thuộc Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định 39/2020/NĐ-CP và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu VN-CU.

Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba được chính thức ký vào ngày 09/11/2018. Hiệp định này thay thế Hiệp định giữa hai Chính phủ về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác được ký vào năm 1996 khi kim ngạch thương mại hai chiều còn rất khiêm tốn. 

Với 14 chương, Hiệp định Thương mại Việt Nam-Cuba bao gồm các quy định về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, hợp tác kinh tế và thương mại…

Hiệp định với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới được kỳ vọng sẽ từng bước nâng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước ngang tầm với quan hệ chính trị song phương tốt đẹp.

Hiệp định được thực thi sẽ góp phần tạo khuôn khổ pháp lý ổn định và thông thoáng, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương. Đồng thời, Hiệp định sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sang thị trường của nhau, thúc đẩy kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều, góp phần đưa quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Cuba lên tầm cao mới. 

Theo Hiệp định, hai bên cam kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với gần 100% mặt hàng đang nhập khẩu từ thị trường của nhau trong vòng 5 năm. 

Thực hiện cam kết tại Hiệp định, quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba giai đoạn 2020- 2023 được ban hành kèm theo Nghị định 39/2020/NĐ-CP thì chỉ một số ít dòng hàng nhập khẩu từ Cu Ba có mức thuế nhập khẩu lớn hơn 0% bao gồm một số dòng hàng như: đường, rượu, thuốc lá, một số sản phẩm từ cao su, thép và một số dòng hàng mỹ phẩm.

Nghị định 39/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2020. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Nguồn: Báo Hải Quan Việt Nam

Tin cùng chuyên mục: