Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam

6/21/2018

Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam

Địa chỉ: Số 59 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: 024 6654 2872; 

E-mail: vanphong@vppa.vn; vanphong.vppa@gmail.com

 

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM KHÓA VI

TT

Họ & tên

Chức danh trong 
Hiệp hội

Chức danh 
công tác

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Việt Đức

Chủ tịch

Tổng Giám đốc

Tổng công ty Giấy Việt Nam 

2

Nguyễn Nhân Phượng

Phó Chủ tịch

Chủ tịch

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Phú Giang

3

Hoàng Trung Sơn

Phó Chủ tịch

 

Chủ tịch

 

Công ty TNHH Giấy và Bao bì Đồng Tiến

4

Đặng Văn Sơn

Tổng Thư ký

Viện Trưởng

Viện Công nghiệp Giấy và Xenlulo

5

Vũ Thị Hồng Mận

Phó Tổng Thư ký

Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ 

6

Tô Mỹ Châu

Ủy viên

Tổng Giám đốc

Công ty CP Giấy Phùng Vĩnh Hưng

7

Lê Quang Diễn

Uỷ viên

Chủ nhiệm Bộ môn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - Bộ môn Xenluloza và Giấy, Viện KTHH 

8

Phạm Văn Dũng

Uỷ viên

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Giấy Xuân Mai

9

Nguyễn Trường Hải

Uỷ viên

Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Giấy An Bình

10

Ngô Duy Hoa

Uỷ viên

Chủ tịch

Công ty CP Giấy Mục Sơn 

11

Đoàn Thế Huy

Uỷ viên

Phó Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Giấy Bình Chiểu

12

Phan Hưng

Uỷ viên

Chủ tịch

Công ty CP Giấy Vạn Điểm 

13

Ngô Văn Khanh

Uỷ viên

Chủ tịch

Công ty CP XNK Bắc Giang 

14

Trần Văn Nhớ

Uỷ viên

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú

15

Hoàng Minh Thông

Ủy viên

Chủ tịch

Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ

16

Hà Ngọc Thống

Ủy viên

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu

17

Trần Quang Trị

Ủy viên

Tổng Giám đốc

Công ty CP Đức Toàn

Tin cùng chuyên mục: