Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

6/20/2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ

Khu đô thị Nam Đông Hà, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại

Tel: 0233 585 499

Fax: 023 3553 955

GĐ/PGĐ

GĐ. Nguyễn Trương Hoàn

Email

 

Website chính thức

 

Tin cùng chuyên mục: