Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Trung tâm XTTM tỉnh Hải Dương

6/20/2018

Trung tâm XTTM tỉnh Hải Dương

Địa chỉ

39 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại

Tel: 03203 845 502

Fax: 03203 845 614

GĐ/PGĐ

GĐ. Nguyễn Văn Thuấn

Email

xttmhd@gmail.com

Website chính thức

 

Tin cùng chuyên mục: