Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Trung tâm XTTM tỉnh Bắc Giang

6/20/2018

Trung tâm XTTM tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ

1 Đường Đàm Thuận Huy, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại

Tel: 0240.3828607

Fax: 0240.3829290

GĐ/PGĐ

Ông Nguyễn Khanh

Email

 

Website chính thức

 

Tin cùng chuyên mục: