Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

3/23/2018

Image result for cờ thái lan

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok10330

Điện thoại: (662)650-845425

Fax: (662)225-26950

Email:th@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Tham tán Thương mại Trần Thị Thanh Mỹ

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1504172378223-My%20ttr.jpg

Điện thoại: +66 (0) 2251 3352 (Ext. 118)

Email: th@moit.gov.vn; mytt@moit.gov.vn

 

Tin cùng chuyên mục: