Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

3/23/2018

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498699222431-7c91a8c6-a7cf-4331-a997-ab7ce1d64a4d.gif

Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Địa chỉ: 6th Fl., Golden Bridge Bldg., No.222 Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu, Seoul, 120-708, REPUBLIC OF KOREA

Điện thoại: (0082-2) 364-3661~2 / 362-2013

Fax: (0082-2) 364-3664

Email:kr@moit.gov.vn

Website:http://vietnamexport.com/thuong-vu/tv124.html

Lãnh đạo đơn vị

Bí thư thứ nhất phụ trách Thương vụ Phạm Khắc Tuyên

 

 

                                                                                                                                                                                

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1497846262333-1.jpg

Điện thoại: +82 02 364-3661~2/ +82 0 10-4822-6658

Email: kr@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Ngô Quang Huy

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1515117767372-ngo%20quang%20huy.jpg

Điện thoại: +82-2-364-3662

Email: huyngoquang@moit.gov.vn

Tùy viên thương mại Bùi Việt Trường

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1515117906756-bui%20viet%20truong.jpg

Điện thoại: +82-2-362-2013

Email: truongbv@moit.gov.vn

 

Tin cùng chuyên mục: