Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

3/23/2018

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498700211024-Nhạt.gif

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan

Điện thoại: + 813 3466 3315; + 81 3 3466 3466

Fax: 813 3466 3360

Email:jp@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Tham tán Thương mại Tạ Đức Minh

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1528791895317-ta%20duc%20minh.jpg

Điện thoại: +81 3 3466 3315; +81 3 3466 3436/ +81 90 6317 6868

Email: MinhTD@moit.gov.vn; jp@moit.gov.vn

Tin cùng chuyên mục: