Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc

3/23/2018

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498700388508-d0fb025f-0103-4a7e-bb28-54bb2728725e.gif

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Địa chỉ: o.32, Guanghua Road, Jianguomenwai, Chaoyang District, Beijing, CHINA

Điện thoại: + 86 10 65329915

Fax: + 86 10 65325415

Email:cn@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Tham tán Thương mại Đào Việt Anh

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1528790654608-dao%20viet%20anh.jpg

Điện thoại: + 86 10 65329915

Email: cn@moit.gov.vn

                                                                                                                                             

Chi nhánh Côn Minh của Thương vụ VN tại Trung Quốc

Địa chỉ: Tai long hong rui Hotel, 279 Chuncheng Road, Kunming,Yunnan, China

Điện thoại: (868)713-512621

Fax: (86)871-63519119

Email:conminh@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng Chi nhánh Thương vụ Đỗ Quốc Hương

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1528790982342-do%20quoc%20huong.jpg

Điện thoại: +86 871 63512621/ +86 13211726358

Email: conminh@moit.gov.vn

 

Chi nhánh Quảng Châu của Thương Vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1305, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza No. 362 – 366 HuanshiDong Road

Điện thoại: (862)083-744984 ; (86) 137 6334 3693

Fax: (86 – 20) 8374 0461

Email:quangchau@moit.gov.vn; thuongvuqc@yahoo.com.cn

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng chi nhánh Nông Đức Lai

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498700837004-lai.jpg

Điện thoại: +86 20 8374 4984/ +86 1376334 3693

Email: quangchau@moit.gov.vn

 

Chi nhánh Nam Ninh của Thương vụ VN tại Trung Quốc

Địa chỉ: Room 1910, Building 2nd, Hang Yang International Center No.131 Minzu Avenue, Nanning, Guang xi, China

Điện thoại: (867)715-534752

Fax: (867)715-534751

Email:namninh@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Trưởng chi nhánh Triệu Thúy Nga

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498700730706-nga.jpg

Điện thoại: +86 771 5534752/ +86 18577177819

Email: namninh@moit.gov.vn

 

 

 

Tin cùng chuyên mục: