Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

Thương vụ Việt Nam tại Anh (kiêm nhiệm Ireland)

3/23/2018

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498706333286-1.jpg

Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ai-len)

Địa chỉ: 108 Campden Hill Road, London W8 7AR

Điện thoại: (+44) 20 3524 1732

Fax: (+44) 20 3524 1732

Email:uk@moit.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

Tham tán Thương mại Nguyễn Thị Hồng Thủy

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498706961452-thuy.jpg

Điện thoại: (+44) 20 3524 1732

Email: thuyngh@moit.gov.vn; thuynhwork@gmail.com

Tùy viên thương mại Phạm Tuấn Huy

http://www.moit.gov.vn/documents/20182/26914/1498707015608-huy.jpg

Điện thoại: (+44) 20 3524 1732

Email: huypt@moit.gov.vn; huyptmoit@yahoo.co.uk

 

Tin cùng chuyên mục: