Truy cập nội dung luôn

 TÌM KIẾM

7 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 2.988 triệu USD

8/24/2020

7 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 2.988 triệu USD

7 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 2.988 triệu USD, giảm 6,6 % so với cùng kỳ năm 2019.

7 tháng đầu năm 2020 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia đạt 2.988 triệu USD

Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa

Việt Nam - Campuchia tháng 7 và 07 tháng đầu năm 2020

___________

 

       Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 07 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 2.988 triệu USD, giảm 6,6 %,  so với cùng kỳ năm 2019, trong đó:

 Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 2.395 triệu USD, giảm 6,4 % và Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 593 triệu USD, giảm 7,5 % so với cùng kỳ năm 2019.

 Về cán cân thương mại giữa hai nước, 07 tháng đầu năm 2020 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia là 1.802 triệu USD.

Về Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai nước

Về nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 07 tháng đầu năm 2020 có 14/28 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với 07 tháng đầu năm 2019, như: Hàng rau củ quả đạt 4,4 triệu USD tăng 194,3 % ; Hàng thủy sản đạt 33,9 triệu USD tăng 71,1 % ; Cà phê đạt 1,6 triệu USD tăng 31,5 %; Bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc đạt 34,7 triệu USD, tăng 4,3 %; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 66,3 triệu USD tăng 18,5 %; Phân bón các loại đạt 66,4 triệu USD, tăng 23,6 % ; Sản phẩm từ cao su đạt 3,2 triệu USD tăng 9,6 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,2 triệu USD tăng 96,7 %; Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 60,3 triệu USD tăng 11,9 %; Sơ sợi các loại đạt 18,6 triệu USD tăng 5,1 %; sản phẩm sắt thép đạt 86,9 triệu USD, tăng 0,2 %; Sản phẩm kim loại thường khác và sản phẩm  đạt 73,2 triệu USD, tăng 22,8 %; Dây điện và dây cáp điện đạt 26 triệu USD tăng 1,6 % ; Sản phẩm nội thất từ chất liệu gỗ đạt 4,6 triệu USD, tăng 18,6 % so với cùng kỳ năm 2019.

          Tuy nhiên, cũng có 14/28 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với 07 tháng đầu  năm 2019, cụ thể : Clanhke và xi măng đạt 10,3 triệu USD giảm 21,6 % ; Xăng dầu các loại đạt 150 triệu USD giản 44,2 % ; Hóa chất đạt 14,9 triệu USD giảm 4,3 %; Sản phẩm hóa chất đạt 48,3 triệu USD, giảm 3,6 %; Chất dẻo nguyên liệu đạt 10,5 triệu USD giảm 2,9 %; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 81 triệu USD, giảm 2,5 %; Hàng dệt may đạt 325 triệu USD, giảm 4,9 %; Nguyên phụ liệu dệt may, da, giày đạt 128 triệu USD giảm 19,3 % ; Sản phẩm gốm sứ đạt 10,1 triệu USD giảm 7,7 %; Thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh đạt 649.027 USD giảm 71,5 % ; Sắt thép các loại đạt 476 triệu USD giảm 23,1 % ; Máy móc thiết bị và phụ tùng khác đạt 52,7 triệu USD, giảm 3,4 %; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 26 triệu USD giảm 18,1 % so với cùng kỳ năm 2019..v.v...

           Về hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam  trong 07 tháng đầu năm 2020  chỉ có 04/9 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với 07 tháng đầu năm 2019 cụ thể là: Cao su đạt 118 triệu USD tăng 103,3 % ; Nguyên liệu thuốc lá lá đạt 7 triệu USD, tăng 51 %; Vải các loại đạt 11,3 triệu USD, tăng 32,7 %; Máy móc, thiết bị phụ tùng khác đạt 12,9 triệu USD tăng 23,8 % so với cùng kỳ năm 2019.

          Còn lại 06/10 nhóm hàng đều có mức tăng trưởng âm so với 07 tháng đầu năm 2019, cụ thể: Hàng rau quả đạt 18,3 triệu USD giảm 35,1 %; Hạt điều đạt 251 triệu USD giảm 13,7 %; Đậu tương đạt 314.000 USD, giảm 86,5 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,9 triệu USD giảm 86,8 % ; Phế liệu sắt thép đạt 10,6 triệu USD giảm 4,5 % so với cùng kỳ năm 2019..v.v...

          Theo báo Phnôm Pênh Post ngày 14/07/2020 cho biết: tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng với Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 09/07/2020, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đưa ra mục tiêu phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 7 tỷ USD trong năm 2020, Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi Chính phủ cùng các  Bộ, ngành, địa phương mỗi nước phải tạo điều kiện thuận lợi hơn, đơn giản hóa thủ tục, để giúp cho các doanh nghiệp, doanh nhân hai nước hợp tác về kinh tế, thương mại, trao đổi hàng hóa và đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng của mỗi nước.

           Năm 2019 hoạt động thương mại giữa Việt Nam – Campuchia diễn ra sôi động, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai nước đạt 5,283 tỷ USD, tăng 11,0 % so với năm 2018, cụ thể:

Kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,382 tỷ USD, tăng 16,0 % và kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia đạt 901 triệu USD giảm 7,0 %, so năm 2018./. 

Nguồn: Báo Xuất nhập khẩu

Tin cùng chuyên mục: